Правила сайту

1. Поняття та визначення

1.1. Best-obmen.com — це напівавтоматичний сервіс, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://best-obmen.com, який пропонує свої послуги через спеціальний програмний інтерфейс для усіх Користувачів (далі за текстом - Сервіс).
1.2. Користувач — це будь-яка фізична чи юридична особа, яка погодилася з усіма умовами, запропонованими Сервісом, та приєдналася до цієї угоди.
1.3. Електронні одиниці (титульні знаки) — облікові одиниці відповідних систем електронних розрахунків, що позначають певний обсяг прав вимоги або інших прав, що випливають із договору систем електронних розрахунків зі своїми користувачами.
1.4. Система електронних розрахунків (платіжна система) — програмно-апаратний продукт, розроблений третьою стороною. Є системою реалізації обліку електронних одиниць, а також організації взаєморозрахунків між користувачами.
1.5. Платіж — переведення електронних одиниць від платника до одержувача.
1.6. Операція (Заявка) — інформація в електронному вигляді, подана Користувачем з використанням спеціальних засобів Сервісу, що свідчить про його наміри скористатися послугами Сервісу на умовах, запропонованих Сервісом та вказаних у параметрах заявки.


2. Загальні положення 2.1. Ця угода регламентує відносини між Користувачем та Сервісом з приводу послуг, що надаються Сервісом Користувачеві, та скасовує всі попередні домовленості між Сервісом та Користувачем з цього предмету.
2.2. Ця угода не скасовує чинного законодавства країн реєстрації та місцезнаходження Сервісу та Користувача, а також договірних відносин між Користувачем та Системою (системами) електронних розрахунків.
2.3. Ця угода вважається прийнятою на умовах публічної оферти, акцептованої Користувачем у ході подання ним Заявки, яка є невід'ємною частиною цієї угоди.
2.3.1. Публічною офертою визнається інформація, що відображається Сервісом у параметрах та умовах Заявки.
2.3.2. При доступі до веб-сайту та/або використання Сервісу, Користувач підтверджує своє погодження з цією Угодою. Якщо Користувач не погоджується з цими умовами, просимо утриматися від використання послуг Сервісу.
2.3.3. Акцептом публічної оферти визнається вчинення Користувачем дій щодо формування Заявки, що підтверджує його намір здійснити угоду з Сервісом на умовах, запропонованих Сервісом безпосередньо перед завершенням формування Заявки.
2.3.4. Дата та час акцепту, а також параметри умов Заявки фіксуються Сервісом автоматично в момент завершення формування Заявки.
2.3.5. Період прийняття Користувачем пропозиції здійснити угоду з Сервісом на умовах, описаних у Заявці Користувача, становить 40 хвилин з моменту завершення формування Заявки.
2.4. Ця угода набуває чинності з моменту завершення формування Заявки Користувачем.
2.5. Ця угода припиняє свою дію з моменту надходження на реквізити, надані Користувачем, Електронних одиниць у сумі, передбаченій параметрами Заявки Користувача, або з моменту анулювання заявки.
2.6. Сторони визнають цю електронну угоду рівнозначною за юридичною силою договору, укладеному у письмовій формі.
2.7. Сервіс залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї угоди без відповідного повідомлення про це Користувача, але з обов'язковою публікацією актуальної версії угоди на даній сторінці.
2.8. Ця угода включає пункти та підпункти правил, описані в посиланнях, опублікованих у розділі «Правила сайту» на сайті best-obmen.com та для готівкового обміну – Правила готівкового обміну.


3. Предмет угоди 3.1. За допомогою використання технічних засобів Сервісу, шляхом подання Заявки Користувач доручає, а Сервіс від свого імені та за рахунок Користувача здійснює за винагороду дії з прийому та подальшої передачі заявленої Користувачем суми Електронних одиниць особі або особам, які бажають придбати такі за грошовий еквівалент, у сумі не нижче, ніж передбачено у параметрах Заявки, поданої Користувачем, а також дії щодо передачі грошового еквівалента у сумі, зазначеній у параметрах заявки, на реквізити, зазначені Користувачем.
3.2. Будь-яка позитивна різниця, що виникла внаслідок дій, описаних у пункті 3.1 цієї угоди, як додатково отримана вигода, передається на користь Сервісу як преміальна оплата комісійних послуг.


4. Умови надання послуг 4.1. Обробка Заявок Користувача здійснюється Сервісом у суворій відповідності до політики приватності (пункт 5 цієї угоди), а також політики щодо протидії відмиванню грошей та запобіганню операцій, що мають незаконний характер (пункт 6 цієї угоди).
4.2. Замовлення послуг Сервісу, управління процесом угоди та отримання інформації про хід виконання угоди Користувачем виконуються виключно за допомогою відповідного інтерфейсу користувача, що надається Сервісом.
4.3. Облік операцій з електронними одиницями здійснюється Сервісом згідно з регламентом, правилами та форматом відповідних Систем електронних розрахунків.
4.4. Будь-яка завершена операція, проведена Сервісом по Заявці Користувача не може бути скасована Користувачем після її завершення – отримання Користувачем належного йому за раніше акцептованими умовами угоди.
4.5. У разі, якщо протягом 30 хвилин з моменту акцепту цієї Угоди електронні одиниці не надійшли від Користувача на рахунок, наданий Сервісом, угода на умовах, зазначених у Заявці, вважається розірваною Сервісом в односторонньому порядку як така, що не набула чинності. Користувача про розірвання угоди буде повідомлено за допомогою листа на електронну пошту, вказану в Заявці.
4.5.1. У разі розірвання угоди Електронні одиниці, що надійшли після зазначеного вище терміну, підлягають поверненню на реквізити відправника протягом наступних 24 годин. При здійсненні повернення всі комісійні витрати на переказ електронних одиниць стягуються з коштів, що надійшли за рахунок Користувача. Сервіс не несе відповідальності за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.
4.5.2. У разі підтвердження з боку Користувача оплати в операціях, що здійснюються в ручному режимі, без факту отримання Сервісом Електронних одиниць, виконавець має підставу заблокувати реквізити клієнта за неодноразове порушення.
4.6. У разі надходження від Користувача до Сервісу Електронних одиниць у сумі, що відрізняється від зазначеної в Заявці менш ніж на 10%, Сервіс повинен розглядати це як розпорядження Користувача зробити перерахунок за Заявкою відповідно до суми Електронних одиниць, що фактично надійшла.
4.6.1. У випадку, якщо кількість Електронних одиниць, що надійшли, відрізняється від заявленого Користувачем більш ніж на 10%, Сервіс може в односторонньому порядку розірвати угоду шляхом відмови від виконання заявки та повернення коштів, що надійшли на реквізити відправника протягом наступних 24 годин. При здійсненні повернення всі комісійні витрати на переказ Електронних одиниць стягуються з коштів, що надійшли за рахунок Користувача. Сервіс не несе відповідальності за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.
4.6.2. Обробка Заявки Користувача буде здійснюватись лише за наявності достатнього фінансування, що надійшло на рахунок Сервісу. Користувач несе відповідальність за своєчасне фінансування заявки.
4.6.3. У випадку, якщо кількість електронних одиниць, що надійшли від Користувача, була меншою за необхідну мінімальну кількість, то такий депозит вважається загубленим і не підлягає виплаті або поверненню.
4.6.4. У випадку, якщо Електронні одиниці були відправлені на гаманець Сервісу через мережі, що не підтримуються, то такий депозит вважається загубленим і не підлягає виплаті або поверненню. Підтримувані формати гаманців вказані тут.
4.7. При оформленні Заявки Користувач повинен переконатися у правильності інформації, що ним надається. Якщо Заявка була оброблена відповідно до помилкової інформації, вважається, що її виконано правильно, навіть якщо Користувач помилився у вказаних реквізитах.
4.8. У разі не відправлення грошового еквівалента на зазначені Користувачем реквізити протягом 24 годин з моменту початку дії договору, за відсутності причин для блокування Електронних одиниць, що надійшли за Заявкою Користувача з боку Сервісу, Користувач може вимагати розірвання угоди шляхом анулювання своєї заявки та повернення Електронних одиниць, враховуючи тарифи Політики Повернення коштів.
4.9. Користувач несе відповідальність за надання точної та повної інформації при оформленні заявки. Сервіс не несе відповідальності за помилки, пов'язані з неправильною інформацією, наданою Користувачем. У разі надання невірної інформації, Користувач може звернутися до служби підтримки сервісу для повернення коштів, проте успіх таких зусиль не гарантовано.
4.10. Вимога про анулювання заявки має бути виконана Сервісом лише в тому випадку, якщо на момент отримання такої вимоги грошовий еквівалент не було відправлено на реквізити, зазначені Користувачем.
4.10.1. У разі анулювання заявки, повернення Електронних одиниць здійснюється Сервісом на реквізити відправника протягом 24 годин з моменту отримання вимоги про анулювання. Сервіс не несе відповідальності за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.
4.11.Сервіс має право утримувати збори, комісії та/або заборгованості Користувача з активних заявок. Якщо коштів недостатньо для покриття зазначених сум, Сервіс може відмовитись від виконання транзакції чи надання певних Послуг.
4.12. Сервіс має право залучати до виконання своїх зобов'язань сторонніх виконавців.
4.13. Сервіс має право скасувати операцію, що виконується, і повернути внесені Користувачем Електронні одиниці та/або фінансові засоби з відшкодуванням комісій Систем електронних розрахунків Користувачеві без пояснення причин.
4.14. У разі заборгованості Користувача перед Сервісом, останній має право негайно списати зазначену суму з активної заявки Користувача (за наявності). Сервіс також має право стягнути заборгованість із використанням інших способів, включаючи звернення до агенції зі стягнення боргів.
4.15. Сервіс має право вимагати відшкодування всіх розумних видатків і витрат (включаючи гонорари адвокатів), понесених у зв'язку з виконанням цієї Угоди.
4.16. Сервіс має право відмовити Користувачеві в подальшому обслуговуванні у разі порушення Користувачем будь-якого з пунктів цієї угоди.
4.17. У разі відмови Сервісом від подальшого обслуговування Користувача, Сервіс повідомляє Користувача про своє рішення за допомогою електронної пошти, після чого заморожує обліковий запис Користувача та всі поточні Заявки Користувача. Далі Сервіс здійснює повернення електронних одиниць, що надійшли за заявкою Користувача на реквізити відправника протягом 24 годин з моменту відмови. При здійсненні повернення всі комісійні витрати на переказ Електронних одиниць стягуються з коштів, що надійшли за рахунок Користувача. Сервіс не несе відповідальності за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.
4.17.1. Усі наступні Заявки, створені Користувачем після відмови Сервісу у подальшому обслуговуванні Користувача, автоматично заморожуються. Пов'язані з цими Заявками облікові записи блокуються.


5. Політика конфіденційності 5.1. Для проведення операцій Сервіс приймає від Користувача його персональні дані, які Сервіс зобов'язується зберігати у зашифрованому вигляді, не розголошувати, не передавати третім особам, за винятком випадків, описаних у п. 5.7, 5.8 та 6.5 цієї угоди.
5.2. Відповідно до законодавства, Сервіс зобов'язаний проводити необхідні перевірки безпеки для надання Послуг.
5.3. Користувачі погоджуються співпрацювати з Сервісом та надавати додаткову інформацію у прийнятному форматі за запитами Сервісу.
5.4. Сервіс залишає за собою право звертатися до третіх сторін для перевірки наданої Користувачами інформації, включаючи комерційні бази даних та кредитні звіти. Вся інформація, зібрана в результаті такої діяльності не розголошується, не передається третім особам, за винятком випадків, описаних у п. 5.7, 5.8 та 6.5 цієї угоди.
5.5. Проведення всіх операцій із Заявками, а також передача персональних даних від Користувача до Сервісу здійснюється зашифрованим SSL-каналом з довжиною ключа 256 біт.
5.6. Сервіс має право при необхідності самостійно провадити діяльність зі збору додаткових даних про Користувача будь-якими доступними способами. Вся інформація, зібрана в результаті такої діяльності не розголошується, не передається третім особам, за винятком випадків, описаних у п. 5.7, 5.8 та 6.5 цієї угоди.
5.7. Сервіс має право передавати персональні дані Користувача та деталі вчинених ним операцій за умови збереження їх конфіденційного статусу за офіційним письмовим запитом/рішенням суду/власною ініціативою (у разі виникнення потреби у проведенні розслідування) правоохоронним органам, а також Користувачеві, якому вони належать.
> 5.8. Сервіс має право передавати деталі операцій та персональні дані Користувача, які стосуються операціїй за офіційним запитом Системи електронних розрахунків для проведення внутрішніх розслідувань.
5.9. Усі зібрані дані про Користувача, а також деталі здійснених ним операцій зберігаються в базі даних Сервісу протягом 2-х років з моменту виконання Сервісом останньої Заявки Користувача.
5.10. У всіх обов'язкових полях в заявках мають бути вказані реальні дані, інакше сервіс має право скасувати заявку та повернути кошти відправнику за мінусом комісії платіжної системи чи банку.
5.11. Безпека облікового запису:
5.11.1. Регулярно змінюйте пароль та не використовуйте його повторно для інших облікових записів.
5.11.2. У разі, якщо вам надійшли запити вашого пароля від сторонніх осіб, зверніться до нашої служби підтримки.
5.11.3. Завжди дотримуйтесь рекомендацій щодо керування паролями.
5.11.4. Забезпечте безпеку своєї електронної пошти та негайно повідомте до нашої служби підтримки, якщо ваша адреса електронної пошти була скомпрометована.
5.11.5. Якщо у вас є підозри про злом вашого облікового запису або компрометацію інших даних безпеки, негайно зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів і змініть пароль. Будь-яка затримка в повідомленні може вплинути на безпеку вашого облікового запису і призвести до фінансових втрат.


6. Політика протидії відмиванню грошей та незаконним операціям 6.1. Відповідно до міжнародного законодавства, Best-Obmen (Бест-Обмін) дотримується низки правил і реалізує процедури, спрямовані на запобігання використанню Сервісу з метою проведення операцій з відмивання грошей, тобто дій, націлених на повернення на фінансово-економічний ринок грошей чи інших цінних паперів незаконного походження, представляючи їх придбання та володіння ними цілком законними та нормальними, а також проведення інших операцій, що мають незаконний характер.
6.2. Для запобігання операціям незаконного характеру Сервіс встановлює певні вимоги до всіх Заявок, створюваних Користувачем:
6.2.1. Відправником та одержувачем Платежу за Заявкою має бути одна й та сама особа. За використання послуг Сервісу категорично заборонено здійснювати перекази на користь третіх осіб.
6.2.2. Всі контактні дані, що заносяться Користувачем у Заявку, а також інші персональні дані, що передаються Користувачем Сервісу, мають бути актуальними та повністю достовірними.
6.2.3. Категорично заборонено створення Користувачем Заявок з використанням анонімних проксі-серверів або інших анонімних підключень до Інтернету.
6.3. Для запобігання операціям незаконного характеру, Сервіс:


 • використовує внутрішню систему автоматизованого аналізу транзакцій та поведінки Користувача (систему запобігання шахрайству), яка зупиняє всі підозрілі транзакції Користувача;

 • встановлює ліміти на операції Користувача залежно від рівня ідентифікації особи Користувача та країни його походження;

 • дотримується політики «Знай свого клієнта»;

 • здійснює перевірку всіма доступними способами всіх даних, що надаються Користувачем.


 • 6.4. Сервіс залишає за собою право заморозити обліковий запис Користувача та всі поточні Заявки Користувача до моменту отримання від Користувача копій документів, що засвідчують особу Користувача, а інформації про джерело походження Електронних одиниць та інші дані, необхідні для перевірки операції, що проводиться, у таких випадках:


 • при виявленні порушення будь-якої з вимог, поданих у пункті 6.2 цієї Угоди;

 • при зупиненні Заявки Користувача системою запобігання шахрайству;

 • у випадку, якщо сума операцій за Заявками, створеними Користувачем за останні 30 днів, перевищує еквівалент 10000 USD;

 • при виникненні обґрунтованих підозр у адміністрації Сервісу в тому, що користувач намагається скористатися послугами Сервісу для відмивання грошей або з метою проведення будь-яких інших незаконних операцій.


 • У свою чергу, Користувач зобов'язується надати запитуваний документ протягом 7 робочих днів з моменту отримання запиту на їх надання, або попросити анулювання заявки.
  6.4.1. У разі відмови Користувача надати запитані документи Сервіс залишає за собою право відмовити Користувачеві в подальшому обслуговуванні та вжити заходів, описаних у п. 4.16 цієї угоди.
  6.5. Сервіс залишає за собою право відмовити Користувачеві в подальшому обслуговуванні та вжити дій, описаних у п. 4.16 цієї угоди, після чого передати всі наявні у Сервісу дані Користувача, а також всю наявну інформацію про операції Користувача до правоохоронних органів у випадках:


 • виявлення транзакцій, метою яких є відмивання грошей, фінансування терористичних організацій, шахрайство будь-якого роду, а також транзакцій, спрямованих на проведення будь-яких інших незаконних та неправомірних операцій;

 • виникнення у Сервісу обґрунтованої підозри в тому, що наданий Користувачем документ для ідентифікації особи Користувача є підробленим або недійсним;

 • надходження інформації від уповноважених на те органів про неправомочність володіння Користувачем електронними одиницями або фінансовими коштами та/або інша інформація, яка унеможливлює надання Сервісом послуг Користувачеві;

 • виявлення будь-яких дій або спроби вчинення Користувачем дій, спрямованих на надання будь-якого негативного впливу на програмно-апаратний комплекс Сервісу;

 • виявлення будь-яких дій або спроби вчинення дій Користувачем, спрямованих на розкрадання баз даних та іншого матеріального та нематеріального майна Сервісу;

 • виявлення будь-яких дій або спроби вчинення дій Користувачем, здатних завдати будь-якої фізичної, матеріальної та нематеріальної шкоди Сервісу.

 • 6.6. Сервіс залишає за собою право перевіряти всіма доступними йому способами персональну та будь-яку іншу інформацію, отриману від Користувача.


  7. Обмеження відповідальності 7.1. Сервіс здійснює обміни 24/7 і завжди прагне до автоматизації, а також скорочення часу, витраченого на здійснення операцій.
  7.2. Сервіс надає свої послуги на умовах «як є», як вони описані на сторінках сайту, зокрема у напрямах обміну, за якими діють унікальні умови для укладання угод.
  7.3. Використовуючи Сервіс, Користувач погоджується з тим, що обсяг відповідальності Сервісу обмежується засобами, отриманими від Користувача для виконання предмета цієї угоди, що Сервіс не забезпечує додаткових гарантій та не несе жодної додаткової відповідальності перед Користувачем, а також Користувач не несе додаткової відповідальності перед Сервісом, за винятком випадків, зазначених у п. 7.9.
  7.4. Сервіс докладе всіх зусиль, але не гарантує, що його послуги будуть доступні цілодобово та щодня. Сервіс не несе жодної відповідальності за збитки, неотриманий прибуток та інші витрати Користувача, що виникли внаслідок неможливості отримання доступу до сайту та послуг Сервісу.
  7.5. Сервіс не несе відповідальності за зволікання в обробці, спричинені затримкою надсилання коштів з боку банку або постачальника платіжних послуг.
  7.6. Сервіс не несе жодної відповідальності за збитки, неотриманий прибуток та інші витрати Користувача, які стали результатом затримок, помилок або збоїв у проведенні банківських платежів або електронних переказів.
  7.7. Сервіс не несе жодної відповідальності за збитки, неотриманий прибуток та інші витрати Користувача, що стали результатом помилкових очікувань Користувача щодо тарифних ставок Сервісу, прибутковості транзакцій та інших суб'єктивних факторів.
  7.8. Користувач не може стягнути компенсацію за втрачену вигоду, втрату бізнесу, переривання бізнесу або втрачені можливості для бізнесу, що сталися внаслідок використання послуг Сервісу.
  7.9. Користувач усвідомлює, що Сервіс не має контролю за веб-сайтами, на які є посилання на його платформі. Сервіс не несе відповідальності за утримання таких веб-сайтів або можливі збитки чи пошкодження, що виникають внаслідок їх використання Користувачем.
  7.10. У разі надання Користувачем помилкових даних в інформації про реквізити відправника або одержувача коштів, Сервіс не несе жодної відповідальності за будь-які несприятливі наслідки або збитки, що виникли внаслідок цієї помилки.
  7.11. Користуючись послугами Сервісу, Користувач самостійно відповідає за сплату податків відповідно до податкового законодавства країни за місцем його проживання. Сервіс не є податковим агентом і не повідомлятиме Користувача про будь-які можливі податкові витрати при використанні послуг Сервісу.
  7.12. Користувач гарантує відшкодування збитків Сервісу (керуючої компанії, керівників та співробітників) у випадках пред'явлення позовів чи претензій, прямо чи опосередковано пов'язаних з використанням Користувачем послуг Сервісу, за винятком збитків, спричинених винними (навмисними чи необережними) діями самого Сервісу.
  7.13. Сервіс не несе відповідальності за можливі збитки або пошкодження, що виникають внаслідок вірусів, технологічних атак або шкідливих матеріалів, здатних заразити комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, дані чи інші пропрієтарні матеріали, пов'язані з використанням послуг сервісу.
  7.14. Користувач гарантує, що є власником або має правові підстави для розпорядження сумами, що використовуються у його транзакціях.
  7.15. Користувач зобов'язується утриматися від використання послуг Сервісу для проведення шахрайських та незаконних операцій та погоджується з тим, що будь-яка спроба обміну шахрайського капіталу матиме судове переслідування за всією суворістю закону. Дії Користувача можуть вважатися незаконними відповідно до законодавства країни перебування Користувача та/або країни, де зареєстровано Сервіс.
  7.16. Користувач зобов'язується не фальсифікувати комунікаційні потоки, пов'язані з функціонуванням Сервісу, не втручатися в його програмну та/або апаратну частину, а також не надавати будь-якого іншого впливу, здатного порушити нормальну роботу Сервісу, розуміючи, що подібні дії матимуть судове переслідування по всій суворості закону. 7.16.1. У разі виявлення фальсифікації комунікаційних потоків або спричинення будь-якого негативного впливу на нормальну роботу програмного коду Сервісу, що має пряме чи непряме відношення до заявки Користувача, виконання заявки Сервісом припиняється, після чого виконуються дії, описані в п. 6.5 цієї угоди.
  7.17. Користувач визнає, що вміст сайту Сервісу підпадає під захист законодавства про охорону прав власності, інтелектуальної власності та авторських прав. Несанкціоноване використання цього вмісту є незаконним.
  7.18. Ні Користувач, ні Сервіс не будуть відповідальні один перед одним за затримки чи невиконання своїх зобов'язань, що є результатом виникнення обставин непереборної сили, включаючи стихійні лиха, пожежу, повінь, терористичні акти, зміни влади, громадянські заворушення, а також не функціонування Електронних розрахункових систем, систем енергопостачання, мереж зв'язку та постачальників Інтернет-послуг.
  7.19. Сервіс не несе відповідальності за події та обставини, що виходять за його контроль. Сервіс не може нести відповідальність за неможливість або затримку виплати, викликану такими обставинами, що перебувають поза його контролем.
  7.20. Електронні розрахункові системи та/або фінансові установи несуть виняткову відповідальність за кошти, доручені їм Користувачем. Сервіс не може бути стороною в угоді між Платіжною системою та/або фінансовою установою та Користувачем і жодною мірою не несе відповідальності за неправильне або неправомірне використання можливостей Електронної розрахункової системи Користувачем, а також за зловживання Користувачем функціональністю Електронної розрахункової системи. Взаємні права та обов'язки Користувача та Електронної розрахункової системи та/або фінансової установи регулюються відповідними договорами.
  7.21. Сервіс не надає Користувачеві чеки або квитанції про надані послуги.


  8. Порядок прийняття претензій та вирішення спорів 8.1. Суперечки та розбіжності, що виникли в рамках надання послуг Сервісом Користувачеві, вирішуються шляхом переговорів Користувача з адміністрацією Сервісу на основі положень цієї угоди.
  8.1.1. Будь-які претензії за цією угодою можуть бути прийняті Сервісом в електронному вигляді шляхом надсилання повідомлення щодо суті претензії на реквізити, зазначені на сайті Сервісу.
  8.2. У разі неможливості вирішення питань, що виникають шляхом переговорів, суперечка вирішується відповідно до чинного законодавства за місцем реєстрації Сервісу.
  При створенні заявки обов'язково вказуйте Вашу діючу адресу електронної пошти! Будь-які зміни даних заявки можливі лише через підтвердження з електронної пошти, вказаної в заявці.